Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17993:2004

Vattenundersökningar - Bestämning av 15 polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i vatten genom vätskekromatografi (HPLC) med fluorescens detektion efter vätske-vätske detektion (ISO 17993:2002)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17993:2004

Vattenundersökningar - Bestämning av 15 polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i vatten genom vätskekromatografi (HPLC) med fluorescens detektion efter vätske-vätske detektion (ISO 17993:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method using high performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection after liquid-liquid extraction for the determination of 15 selected PAH (see Table 1) in drinking and ground water in mass concentrations greater than 0,005 µg/l (for each single compound) and surface
waters in mass concentrations above 0,01 µg/l.
This method is, with some modification, also suitable for the analysis of wastewater. This method may be applicable to other PAH, provided the method is validated for each case.

Ämnesområden

Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17993:2004

Vattenundersökningar - Bestämning av 15 polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i vatten genom vätskekromatografi (HPLC) med fluorescens detektion efter vätske-vätske detektion (ISO 17993:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Water quality - Determination of 15 polycyclic aromatic hydracarbons (PAH) in water by HPLC with fluorescence detection after liquid-liquid extraction (ISO 17993:2002)

Artikelnummer: STD-36297

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-05-28

Antal sidor: 26