Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10523:2012

Vattenundersökningar - Bestämning av pH-värde i vatten (ISO 10523:2008)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method for determining the pH value in rain, drinking and mineral waters, bathing waters, surface and ground waters, as well as municipal and industrial waste waters, and liquid sludge, within the range pH 2 to pH 12 with an ionic strength below I = 0,3 mol/kg (conductivity: ?25 °C

Ämnesområden

Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Determination of pH (ISO 10523:2008)

Artikelnummer: STD-85648

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-03-01

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN ISO 10523:2012

Ersätter: SS 28122