Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10523:2012

Vattenundersökningar - Bestämning av pH-värde i vatten (ISO 10523:2008)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10523:2012

Vattenundersökningar - Bestämning av pH-värde i vatten (ISO 10523:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Internationella Standard specificerar en metod för bestämning av pH-värde i sötvatten (regnvatten, badvatten, yt- och grundvatten), dricks- och mineralvatten, kommunalt och industriellt avloppsvatten, och vattenhaltigt slam, inom intervallet pH 2 till pH 12 och med en jonstyrka mindre än I = 0,3 mol/kg lösnings-medel (konduktivitet ?25 °C < 2 000 mS/m) och i temperaturintervallet 0 °C till 50 °C.

Ämnesområden

Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10523:2012

Vattenundersökningar - Bestämning av pH-värde i vatten (ISO 10523:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Determination of pH (ISO 10523:2008)

Artikelnummer: STD-88264

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-03-01

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN ISO 10523:2012

Ersätter: SS 28122