Standard Swedish standard · SS-EN ISO 10523:2012

Water quality - Determination of pH (ISO 10523:2008)

Status: Valid

Scope
Denna Internationella Standard specificerar en metod för bestämning av pH-värde i sötvatten (regnvatten, badvatten, yt- och grundvatten), dricks- och mineralvatten, kommunalt och industriellt avloppsvatten, och vattenhaltigt slam, inom intervallet pH 2 till pH 12 och med en jonstyrka mindre än I = 0,3 mol/kg lösnings-medel (konduktivitet ?25 °C

Subjects

Examination of water for chemical substances (13.060.50)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-88264

Edition: 1

Approved: 3/1/2012

No of pages: 28

Also available in: SS-EN ISO 10523:2012

Replaces: SS 28122