Standard Swedish standard · SS-EN ISO 10523:2012

Water quality - Determination of pH (ISO 10523:2008)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 10523:2012

Water quality - Determination of pH (ISO 10523:2008)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Internationella Standard specificerar en metod för bestämning av pH-värde i sötvatten (regnvatten, badvatten, yt- och grundvatten), dricks- och mineralvatten, kommunalt och industriellt avloppsvatten, och vattenhaltigt slam, inom intervallet pH 2 till pH 12 och med en jonstyrka mindre än I = 0,3 mol/kg lösnings-medel (konduktivitet ?25 °C < 2 000 mS/m) och i temperaturintervallet 0 °C till 50 °C.

Subjects

Examination of water for chemical substances (13.060.50)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 10523:2012

Water quality - Determination of pH (ISO 10523:2008)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-88264

Edition: 1

Approved: 3/1/2012

No of pages: 28

Also available in: SS-EN ISO 10523:2012

Replaces: SS 28122