Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15587-2

Water quality - Digestion for the determination of selected elements in water - Part 2: Nitric acid digestion (ISO 15587-2:2002)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15587-2

Water quality - Digestion for the determination of selected elements in water - Part 2: Nitric acid digestion (ISO 15587-2:2002)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna del av SS-EN ISO 15587 beskriver en metod för extrahering av spårelement i ett vattenprov med hjälp av salpetersyra. Metoden är användbar för alla slags vatten med en halt av suspenderade ämnen mindre än 20 g/l och totalt organiskt kol (TOC) mindre än 5 g/l.
Uppslutning med salpetersyra medger inte fullständig frigörelse av alla element. För de flesta tillämpningar på miljöområdet uppnås dock fullt tillfredsställande resultat.
Uppslutning med salpetersyra kan användas för extrahering av: Al*, As, B, Ba*, Be*, Ca, Cd, Co, Cr*, Cu, Fe*, Hg, K, Mg*, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Se, Sr, Tl, V*, Zn (asterisk innebär att utbytet kan vara lägre jämfört med kungsvattenuppslutning, beskriven i SS-EN ISO 15587-1, se referens [1]). Uppslutning med salpetersyra kan användas för Ag, om provet stabiliseras direkt efter uppslutningen. Metoden kan inte användas för Sb, Sn samt för uppslutning av vissa metalloxider, som SiO2, TiO2 och Al2O3.
Metoden är generellt användbar och kan användas med varierande utrustning under förutsättning att
— sammansättningen av uppslutningslösningen är oförändrad,
— temperaturen vid uppslutningen är känd, och
— tiden för uppslutningen är anpassad till temperaturen.

Subjects

Examination of water for chemical substances (13.060.50)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15587-2

Water quality - Digestion for the determination of selected elements in water - Part 2: Nitric acid digestion (ISO 15587-2:2002)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-32889

Edition: 1

Approved: 9/27/2002

No of pages: 43