Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15587-1

Water quality - Digestion for the determination of selected elements in water - Part 1: Aqua regia digestion (ISO 15587-1:2002)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15587-1

Water quality - Digestion for the determination of selected elements in water - Part 1: Aqua regia digestion (ISO 15587-1:2002)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 538 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna del av SS-EN ISO 15587 beskriver en metod för extrahering av spårelement i ett vattenprov med hjälp av kungsvatten (aqua regia). Metoden är användbar för alla slags vatten med en halt av suspenderade ämnen mindre än 20 g/l och totalt organiskt kol (TOC) mindre än 5 g/l.
Uppslutning med kungsvatten medger inte fullständig frigörelse av alla element. För de flesta tillämpningar på miljöområdet uppnås dock fullt tillfredsställande resultat.
Uppslutning med kungsvatten kan användas för extrahering av: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Tl, V, Zn. Metoden kan inte användas för uppslutning av vissa metalloxider, som SiO2, TiO2 och Al2O3. Närvaro av klorid i uppslutningslösningen kan begränsa användandet av vissa analysmetoder.
Metoden är generellt användbar och kan användas med varierande utrustning under förutsättning att
— sammansättningen av uppslutningslösningen är oförändrad,
— temperaturen vid uppslutningen är känd, och
— tiden för uppslutningen är anpassad till temperaturen.

Subjects

Examination of water for chemical substances (13.060.50)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15587-1

Water quality - Digestion for the determination of selected elements in water - Part 1: Aqua regia digestion (ISO 15587-1:2002)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 538 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-32888

Edition: 1

Approved: 9/27/2002

No of pages: 45