Standard Svensk standard · SS-EN 897:2006

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumkarbonat

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 897:2012

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium carbonate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium carbonate. It gives information on its use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use (see Annex C).

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium carbonate

Artikelnummer: STD-44414

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-01-19

Antal sidor: 21

Ersätter: SS-EN 897

Ersätts av: SS-EN 897:2012