Standard Svensk standard · SS-EN 888:2004

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Järn(III)klorid

Status: Gällande

Omfattning
This document is applicable to iron (III) chloride (a), iron (III) chloride hexahydrate (b), iron (III) chloride solution (c) used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding analytical methods for iron (III) chlorides (a), (b) and (c) (analytical methods are given in Annex B) and gives information for their use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-38293

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-12-17

Antal sidor: 38

Ersätter: SS-EN 888