Standard Svensk standard · SS-EN 872:2005

Vattenundersökningar - Bestämning av suspenderade ämnen - Metod baserad på filtrering genom glasfiberfilter

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 872:2005

Vattenundersökningar - Bestämning av suspenderade ämnen - Metod baserad på filtrering genom glasfiberfilter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver en metod för bestämning av suspenderade ämnen i råvatten, avloppsvatten och utsläpp genom filtrering genom glasfiberfilter. Bestämningens undre gräns är ca 2 mg/l. Ingen övre gräns har fastställts. Vattenprover är inte alltid stabila vilket betyder att innehållet av suspenderade ämnen beror på förvaringstid, transportsätt, pH-värde och andra förhållanden. Resultat från instabila prover bör tolkas med försiktighet. Olja och andra icke vattenlösliga organiska lösningar kan störa bestämningen (se bilaga A). Prover som innehåller mer än omkring 1000 mg/l suspenderade ämnen kan kräva särskild behandling, se 8.6. ANM. 1 Resultatet beror i viss mån på vilken typ av filter som använts (se 5.2). Det rekommenderas därför att man anger filtertyp. ANM. 2 Storleksfördelningen av partiklar i olika prover kan variera inom vida gränser. Det finns därför ingen korrelation mellan resultat erhållna med filter med olika porstorlek och man kan inte ange någon omräkningsfaktor för resultat erhållna med ett visst filter till att gälla för ett annat.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Avloppsvatten (13.060.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 872:2005

Vattenundersökningar - Bestämning av suspenderade ämnen - Metod baserad på filtrering genom glasfiberfilter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Determination of suspended solids - Method by filtration through glass fibre filters

Artikelnummer: STD-81451

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-07-11

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN 872:2005

Ersätter: SS-EN 872