Standard Svensk standard · SS-EN 15028:2006

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumklorat

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 15028:2012
Omfattning
This European Standard is applicable to sodium chlorate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of sodium chlorate and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium chlorate. It gives information on its use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use of sodium chlorate (see Annex B) and gives the environmental, health and safety precautions within chemical laboratory (see Annex C).

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-45018

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-07

Antal sidor: 21

Ersätts av: SS-EN 15028:2012