Standard Svensk standard · SS-EN 1409:2008

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Polyaminer

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to polyamines used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding test methods for polyamines. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Polyamines

Artikelnummer: STD-64996

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-02-08

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 1409