Standard Svensk standard · SS-EN 1407:2008

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Anjoniska och nonjoniska polyakrylamider

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to anionic and non-ionic polyacrylamides used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of anionic and non-ionic polyacrylamides and specifies the requirements and the corresponding test methods for anionic and non-ionic polyacrylamides. It gives information on their use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-64994

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-02-08

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1407