Standard Svensk standard · SS-EN 12125:2012

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumtiosulfat

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium thiosulfate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements of sodium thiosulfate and refers to the corresponding analytical methods. It gives information for its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-88039

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-11-17

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 12125:2006