Standard Svensk standard · SS-EN 12941/A1:2004

Andningsskydd - Fläktassisterade filterskydd med hjälp eller huva - Fordringar, provning, märkning

Status: Gällande

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Andningsskydd, SIS/TK 400

Internationell titel: Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood - Requirements, testing, marking

Artikelnummer: STD-35106

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-01-16

Antal sidor: 4

Tillägg till: SS-EN 12941