Standard Svensk standard · SS-EN 12941

Andningsskydd - Fläktassisterade filterskydd med hjälm eller huva - Fordringar, provning, märkning

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 12941/A1:2004 , SS-EN 12941/A2:2008

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Andningsskydd, SIS/TK 400

Internationell titel: Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a helmet or hood - Requirements, testing, marking

Artikelnummer: STD-24676

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-03-05

Antal sidor: 62

Ersätter: SS-EN 146