Standard Svensk standard · SS-EN 12083

Andningsskydd - Filter ej monterade på mask - Partikelfilter, gasfilter och kombinerade filter - Fordringar, provning, märkning

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 12083/AC:2000

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Andningsskydd, SIS/TK 400

Internationell titel: Respiratory protective devices - Filters with breathing hoses, (Non mask mounted filters) - Particle filters, gas filters and combined filters - Requirements, testing, marking

Artikelnummer: STD-23766

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-10-09

Antal sidor: 8