Standard Svensk standard · SS-EN 12083/AC:2000

Andningsskydd - Filter ej monterade på mask - Partikelfilter, gasfilter och kombinerade filter - Fordringar, provning, märkning

Status: Gällande

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Andningsskydd, SIS/TK 400

Internationell titel: Respiratory protective devices - Filters with breathing hoses (Non mask mounted filters) - Particle filters, gas filters and combined filters - Requirements, testing, marking

Artikelnummer: STD-28659

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-09-22

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 12083