Standard Svensk standard · SS-EN 13274-3

Andningsskydd - Testmetoder - Del 3: Bestämning av andningsmotstånd

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the general procedure for measurement of breathing resistance of filters for respiratory protective devices and respiratory protective devices incorporating facepieces, except for diving for respiratory protective devices. The requirements and any special conditions for the apparatus, and of filter measurements are described in the relevant device standard.

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Andningsskydd, SIS/TK 400

Internationell titel: Respiratory protective devices - Methods of test - Part 3: Determination of breathing resistance

Artikelnummer: STD-31076

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-09-28

Antal sidor: 19