Standard Svensk standard · SS-ISO 16975-3:2022

Andningsskydd - Val, användning och underhåll - Del 3: Tillpassningstestning (ISO 16975-3:2017, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16975-3:2022

Andningsskydd - Val, användning och underhåll - Del 3: Tillpassningstestning (ISO 16975-3:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard finns också i en engelsk version >

Information om ändrade regler gällande andningsskydd (PDF)  >

1200x628px_Andningsskydd.jpg

Arbetsgivare måste testa att andningsskydd håller tätt

Den 1 januari 2025 gäller preciserade krav för andningsskydd, för att vara säker på att de faktiskt skyddar så som de ska göra. Till dess måste arbetsgivare ha sett till att tätsittande andningsskydd är individuellt testade. Till hjälp finns standardiserade metoder.

Läs nyheten >

Omfattning
I detta dokument ges vägledning om hur tillpassningstestning av tättslutande andningsskydd går till och
vilka metoder som är lämpliga att använda. Tillpassningstestning är bara en av beståndsdelarna i ett
fullständigt andningsskyddsprogram. Syftet med tillpassningstestningen är att utvärdera hur effektiv
tätningen är mellan användarens ansikte och andningsskyddets gränssnitt. Vad som ingår i ett
fullständigt andningsskyddsprogram anges i ISO/TS 16975--1.
I detta dokument anges kraven för att utföra ett tillpassningstest av andningsskydd. Detta inkluderar
– tillpassningstestarnas kvalifikationer/kompetens,
– specifika rutiner för tillpassningstestning,
– tolkning av testresultaten, och
– dokumentering.
Andningsskydd som endast används i evakueringssyfte behöver inte tillpassningstestas.

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16975-3:2022

Andningsskydd - Val, användning och underhåll - Del 3: Tillpassningstestning (ISO 16975-3:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Andningsskydd, SIS/TK 635/AG 03

Internationell titel: Respiratory protective devices - Selection, use and maintenance - Part 3: Fit-testing procedures (ISO 16975-3:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-80040097

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-12-19

Antal sidor: 44