Nyhet · 2024-01-25

Arbetsgivare måste testa att andningsskydd håller tätt

Den 1 januari 2025 gäller preciserade krav för andningsskydd, för att vara säker på att de faktiskt skyddar så som de ska göra. Till dess måste arbetsgivare ha sett till att tätsittande andningsskydd är individuellt testade. Till hjälp finns standardiserade metoder.

Arbetsgivaren är redan skyldig att se till att arbetstagarens personliga skyddsutrustning håller måttet för alla risker som den ska skydda mot. Samt att den passar varje användare efter nödvändiga justeringar. Arbetsmiljöverket har nu preciserat kraven om tillpassning av tätsittande andningsskydd.

Från och med 1 januari 2025 gäller att alla som använder tätsittande andningsskydd på arbetsplatsen ska ha genomgått en individuell tillpassningsprovning. Krav på individuellt utprovade andningsskydd finns redan i befintliga regler om kemiska arbetsmiljörisker, asbest samt kvarts och stendamm i arbetsmiljön.

Till hjälp för hur tätsittande andningsskydd ska testas, finns standardiserade metoder. Branschorganisationen Nordic Safety Associations (NSA) kommer också att införa ett ackrediteringsschema, Fit2Fit, för att få kompetenta och kvalificerade tillpassningstestare i Sverige.

– Syftet är att användaren inte ska bli sjuk, skadas eller dö av att andas in farliga ämnen, säger Paula Lundberg, sakkunnig inom personlig skyddsutrustning på Arbetsmiljöverket.

Vill du veta mer om SIS standardisering kopplad till en säker arbetsmiljö? Kontakta Roger Nilsson, projektledare på SIS.

Så provas tätsittande andningsskydd

Kvantitativa metoder

Det finns två kvantitativa metoder. En mäter antalet partiklar innanför, respektive utanför, andningsskyddet. Den andra mäter lufttrycket i andningsskyddet.

Kvalitativ metod

Användaren bär andningsskyddet under en huva som täcker huvud, hals och axlar. Efter att ett smak- eller doftämne har sprutats in i huvan, vet man att andningsskyddet inte håller tätt om användaren kan känna smaken eller doften av ämnet.

Mer utförliga beskrivningar av metoderna finns i den internationella standarden SS-ISO 16975-3 Andningsskydd - Val, användning och underhåll - Del 3: Tillpassningstestning.

Observera att provningen bör göras av en person med kunskaper om såväl användning av andningsskydd som metoderna för tillpassningsprovning.


SIS Utbildningar

SIS erbjuder flera utbildningar inom området. Läs mer om våra utbildningar inom:

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

TK 635

Personlig skyddsutrustning – Andning, Hörsel, Ögon

Har du någonsin tänkt på hur det skulle vara om brandmän inte kunde rädda människor från brinnande hus? Skyddsutrustning har länge räddat människor från att skada sig allvarligt.