Standard Swedish standard · SS-ISO 16975-3:2022

Respiratory protective devices - Selection, use and maintenance - Part 3: Fit-testing procedures (ISO 16975-3:2017, IDT)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 16975-3:2022

Respiratory protective devices - Selection, use and maintenance - Part 3: Fit-testing procedures (ISO 16975-3:2017, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I detta dokument ges vägledning om hur tillpassningstestning av tättslutande andningsskydd går till och
vilka metoder som är lämpliga att använda. Tillpassningstestning är bara en av beståndsdelarna i ett
fullständigt andningsskyddsprogram. Syftet med tillpassningstestningen är att utvärdera hur effektiv
tätningen är mellan användarens ansikte och andningsskyddets gränssnitt. Vad som ingår i ett
fullständigt andningsskyddsprogram anges i ISO/TS 16975--1.
I detta dokument anges kraven för att utföra ett tillpassningstest av andningsskydd. Detta inkluderar
– tillpassningstestarnas kvalifikationer/kompetens,
– specifika rutiner för tillpassningstestning,
– tolkning av testresultaten, och
– dokumentering.
Andningsskydd som endast används i evakueringssyfte behöver inte tillpassningstestas.

Subjects

Respiratory protective devices (13.340.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 16975-3:2022

Respiratory protective devices - Selection, use and maintenance - Part 3: Fit-testing procedures (ISO 16975-3:2017, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Miljö & Konsument

International title:

Article no: STD-80040097

Edition: 1

Approved: 12/19/2022

No of pages: 44