Standard Svensk standard · SS-ISO 3795

Vägfordon - Bestämning av brännbarhet hos invändiga material i bilar, traktorer samt skogs- och jordbruksmaskiner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3795

Vägfordon - Bestämning av brännbarhet hos invändiga material i bilar, traktorer samt skogs- och jordbruksmaskiner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Fordon Allmänt (43.020) Lantbruksmakiner, redskap och utrustningar (65.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3795

Vägfordon - Bestämning av brännbarhet hos invändiga material i bilar, traktorer samt skogs- och jordbruksmaskiner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Planeringsgruppen för SIS bilstandardisering, SIS/TK 213

Internationell titel: Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry - Determination of burning behaviour of interior materials

Artikelnummer: STD-9640

Utgåva: 2

Fastställd: 1991-06-05

Antal sidor: 8

Ersätter: SMS-ISO 3795