Standardutveckling · SIS/TK 213

Planeringsgruppen för SIS bilstandardisering

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 14 standarder
Deltagare 2 företag och organisationer
Scania CV AB, Södertälje
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Internationellt deltagande 23 internationella kommittéer
ISO/TC 22, Road vehicles
ISO/TC 22/AG 2, Automated driving coordination group (ADCG)
ISO/TC 22/SAG, Strategic advisory group
ISO/TC 22/SC 31, Data communication
ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects
ISO/TC 22/SC 33, Vehicle dynamics, chassis components and driving automation systems testing
ISO/TC 22/SC 34, Propulsion, powertrain and powertrain fluids
ISO/TC 22/SC 35, Lighting and visibility
ISO/TC 22/SC 36, Safety and impact testing
ISO/TC 22/SC 37, Electrically propelled vehicles
ISO/TC 22/SC 38, Motorcycles and mopeds
ISO/TC 22/SC 39, Ergonomics
ISO/TC 22/SC 40, Specific aspects for light and heavy commercial vehicles, busses and trailers
ISO/TC 22/SC 41, Specific aspects for gaseous fuels
ISO/TC 22/WG 17, Code VIN – Code WMI
ISO/TC 22/WG 18, Exterior protection
CEN/TC 301, Road vehicles
CEN/TC 301/WG 11, Safety of roller brake testers
CEN/TC 301/WG 15, Safety of machines for mounting and demounting vehicles tyres
CEN/TC 301/WG 16, Performance assessment of the Portable Emission Measuring Systems (PEMS)
CEN/TC 301/WG 17, Plastics recycling and sustainability for road vehicles
CEN/TC 301/WG 18, Electric vehicles batteries
CEN/TC 301/WG 7, Supplementary grip devices
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Claeson
Projektledare
peter.claeson@sis.se

Yamen Kadoura
Projektkoordinator
yamen.kadoura@sis.se