Standardutveckling · SIS/TK 213

Planeringsgruppen för SIS bilstandardisering

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 3 standarder
EN 17347, Vägfordon - Maskiner för montering och demontering av fordonsdäck - Säkerhetskrav
EN ISO 18243:2019/A1, Eldrivna mopeder och motorcyklar - Provningsmetoder och säkerhetskrav för litium-jon batterier - Tillägg 1
ISO/TR 4804, Road vehicles — Safety and cybersecurity for automated driving systems — Design, verification and validation methods
Utgivet 20 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Volvo Technology AB, Göteborg
Internationellt deltagande 19 internationella kommittéer
ISO/TC 22, Road vehicles
ISO/TC 22/AG 1, Automated driving ad hoc group (ADAG)
ISO/TC 22/SAG, Strategic advisory group
ISO/TC 22/SC 31, Data communication
ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects
ISO/TC 22/SC 33, Vehicle dynamics and chassis components
ISO/TC 22/SC 34, Propulsion, powertrain and powertrain fluids
ISO/TC 22/SC 35, Lighting and visibility
ISO/TC 22/SC 36, Safety and impact testing
ISO/TC 22/SC 37, Electrically propelled vehicles
ISO/TC 22/SC 38, Motorcycles and mopeds
ISO/TC 22/SC 39, Ergonomics
ISO/TC 22/SC 40, Specific aspects for light and heavy commercial vehicles, busses and trailers
ISO/TC 22/SC 41, Specific aspects for gaseous fuels
CEN/TC 301, Road vehicles
CEN/TC 301/WG 14, Electricity Fuel labelling
CEN/TC 301/WG 16, Performance assessment of the Portable Emission Measuring Systems (PEMS)
CEN/TC 301/WG 6, M/421 Vehicle OBD, repair and maintenance information
CEN/TC 301/WG 7, Supplementary grip devices
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Claeson
Projektledare
08-55552121
peter.claeson@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
08-55552125
ylva.yassine@sis.se