Standardutveckling · SIS/TK 213

Planeringsgruppen för SIS bilstandardisering

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 6 standarder
ISO 24219, Road vehicles - Submergence test methods for power window switches
EN 17347, Vägfordon - Maskiner för montering och demontering av fordonsdäck - Säkerhetskrav
ISO 9021, Motorcycles - Controls - Types, positions and functions
ISO 6727, Vägfordon - Motorcyklar - Symboler för reglage, mätare och indikeringslampor
ISO 21755-2, Motorcycle - Measurement method for evaporative emissions - Part 2: Measurement method by using permeation test procedure
ISO 21755-1, Motorcycles - Measurement method for evaporative emissions - Part 1: SHED test procedure
Visa fler Visa färre
Utgivet 39 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
Scania CV AB, Södertälje
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 22, Road vehicles
ISO/TC 22/AG 1, Automated driving ad hoc group (ADAG)
ISO/TC 22/SAG, Strategic advisory group
ISO/TC 22/SC 38, Motorcycles and mopeds
CEN/TC 301, Road vehicles
CEN/TC 301/WG 15, Safety of machines for mounting and demounting vehicles tyres
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Claeson

Peter Claeson
Projektledare
08-55552121
peter.claeson@sis.se

Ylva Yassine

Ylva Yassine
Projektassistent
08-55552125
ylva.yassine@sis.se

Relaterat