Standard Svensk standard · SS-ISO 3780:2009

Vägfordon - Kod för identifiering av världens tillverkare (WMI) (ISO 3780:2009, IDT)

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-ISO 3780:2009/Cor 1:2011
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3780:2009

Vägfordon - Kod för identifiering av världens tillverkare (WMI) (ISO 3780:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies the content and structure of an identifier in order to establish, on a worldwide basis, the identification of road vehicle manufacturers. The world manufacturer identifier (WMI)
constitutes the first section of the vehicle identification number (VIN) described in ISO 3779. This International Standard applies to motor vehicles, towed vehicles, motorcycles and mopeds as defined in
ISO 3833.

Ämnesområden

Fordon Allmänt (43.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3780:2009

Vägfordon - Kod för identifiering av världens tillverkare (WMI) (ISO 3780:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Planeringsgruppen för SIS bilstandardisering, SIS/TK 213

Internationell titel: Road vehicles - World manufacturer identifier (WMI) code (ISO 3780:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-72111

Utgåva: 3

Fastställd: 2009-12-28

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ISO 3780