Standard Svensk standard · SS-ISO 3780:2009/Cor 1:2011

Vägfordon - Kod för identifiering av världens tillverkare (WMI) (ISO 3780:2009/Cor 1:2010)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3780:2009/Cor 1:2011

Vägfordon - Kod för identifiering av världens tillverkare (WMI) (ISO 3780:2009/Cor 1:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Fordon Allmänt (43.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3780:2009/Cor 1:2011

Vägfordon - Kod för identifiering av världens tillverkare (WMI) (ISO 3780:2009/Cor 1:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Planeringsgruppen för SIS bilstandardisering, SIS/TK 213

Internationell titel: Road vehicles - World manufacturer identifier (WMI) code (ISO 3780:2009/Cor 1:2010)

Artikelnummer: STD-77066

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-03-14

Antal sidor: 12

Korrigerar: SS-ISO 3780:2009