Standard Svensk standard · SS-EN 13501-1:2007+A1:2009

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 1: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13501-1:2019 , SS-EN 13501-1:2019

Omfattning
This European Standard provides the reaction to fire classification procedure for all construction products, including products incorporated within building elements.

Products are considered in relation to their end use application.

This document applies to three categories, which are treated separately in this European Standard:
- construction products, excluding floorings and linear pipe thermal insulation products;
- floorings;
- linear pipe thermal insulation products.

NOTE The treatment of some families of products is still under review and can necessitate amendments to this European Standard (see European Commission Decision 2000/147/EC).

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Yttertak (91.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

Artikelnummer: STD-70707

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-14

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-EN 13501-1:2007

Ersätts av: SS-EN 13501-1:2019 , SS-EN 13501-1:2019