Standard Svensk standard · SS-EN 13501-1:2007

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 1: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13501-1:2007+A1:2009 , SS-EN 13501-1:2019 , SS-EN 13501-1:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13501-1:2007

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 1: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard provides the reaction to fire classification procedure for all construction products, including products incorporated within building elements. Products are considered in relation to their end use application. This document applies to three categories, which are treated separately in this European Standard: - construction products, excluding floorings and linear pipe thermal insulation products; - floorings; - linear pipe thermal insulation products.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13501-1:2007

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 1: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

Artikelnummer: STD-60060

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-03-05

Antal sidor: 53

Ersätter: SS-EN 13501-1

Ersätts av: SS-EN 13501-1:2007+A1:2009 , SS-EN 13501-1:2019 , SS-EN 13501-1:2019