Standard Svensk standard · SS-EN 13501-1:2019

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 1: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13501-1:2019

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 1: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument tillhandahålls proceduren för klassificering av reaktion vid brandpåverkan för alla byggprodukter, inklusive produkter som ingår i byggnadselement, med undantag av kraft-, styr- samt tele- och datakablar som omfattas av EN 13501-6.
Produkterna beaktas i förhållande till deras slutanvändning.
Detta dokument gäller tre kategorier som behandlas separat i dokumentet:
– byggprodukter, med undantag för golvbeläggningar och linjär värmeisolering för rör
– golvbeläggningar
– linjär värmeisolering för rör.
ANM. För CE-märkning av byggprodukter enligt byggproduktförordningen ((EG) 305/2011) kan alternativet NPD användas när ingen reaktion vid brandpåverkan ska anges.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Yttertak (91.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13501-1:2019

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 1: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

Artikelnummer: STD-80011843

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-01-02

Antal sidor: 64

Finns även på: SS-EN 13501-1:2019

Ersätter: SS-EN 13501-1 , SS-EN 13501-1:2007 , SS-EN 13501-1:2007+A1:2009