Standard Svensk standard · SS-EN 13501-1:2019

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 1: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan

Status: Gällande

Omfattning
This document provides the reaction to fire classification procedure for all construction products, including products incorporated within building elements with the exception of power, control and communication cables which are covered by EN 13501-6.
Products are considered in relation to their end use application.
This document applies to three categories, which are treated separately in this document:
— construction products, excluding floorings and linear pipe thermal insulation products;
— floorings;
— linear pipe thermal insulation products.
NOTE For CE marking of construction products under the Construction Product Regulation ((EC)
305/2011) the NPD option can be used when no reaction of fire performance is to be declared.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Yttertak (91.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

Artikelnummer: STD-80009158

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-01-02

Antal sidor: 64

Finns även på: SS-EN 13501-1:2019

Ersätter: SS-EN 13501-1 , SS-EN 13501-1:2007 , SS-EN 13501-1:2007+A1:2009