Standard Svensk standard · SS-EN 54-1:2011

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 1: Introduktion

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 54-1:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-1:2011

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 1: Introduktion
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av EN 54 beskriver de termer och definitioner som används i EN 54-serien. Här beskrivs de principer som standardens olika delar baseras på och de funktioner som komponenterna i ett branddetekterings- och brandlarmsystem fyller.
Denna Europastandard gäller för branddetekterings- och brandlarmsystem i och runt byggnader.
Denna Europastandard gäller inte för brandvarnare som täcks av standarden EN 14604.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-1:2011

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 1: Introduktion
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem, SIS/TK 360/AG 02

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction

Artikelnummer: STD-80011816

Utgåva: 3

Fastställd: 2011-04-18

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN 54-1:2011

Ersätter: SS-EN 54-1

Ersätts av: SS-EN 54-1:2021