Standard Swedish standard · SS-EN 54-1:2011

Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction

Status: Valid

Scope
Denna del av EN 54 beskriver de termer och definitioner som används i EN 54-serien. Här beskrivs de principer som standardens olika delar baseras på och de funktioner som komponenterna i ett branddetekterings- och brandlarmsystem fyller. Denna Europastandard gäller för branddetekterings- och brandlarmsystem i och runt byggnader. Denna Europastandard gäller inte för brandvarnare som täcks av standarden EN 14604.

Subjects

Fire protection (13.220.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem, SIS/TK 360/AG 02

International title: Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction

Article no: STD-80011816

Edition: 3

Approved: 4/18/2011

No of pages: 28

Also available in: SS-EN 54-1:2011

Replaces: SS-EN 54-1