Standard Svensk standard · SS-EN 1568-2:2008

Brand och räddning - Släckmedel - Skumvätskor - Del 2: Krav och provningsmetoder för lättskumvätskor för ytpåföring på ej vattenlösliga vätskor

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1568-2:2018 Korrigeras av: SS-EN 1568-2:2008/AC:2010

Omfattning
This document specifies requirements for chemical and physical properties, and minimum performance requirements of high expansion foams suitable for surface application to water-immiscible liquids. Requirements are also given for marking. NOTE Some concentrates conforming to this part of EN 1568 can also conforms to other parts and therefore can also be suitable for application as low and/or medium expansion foams.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 2: Specification for high expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids

Artikelnummer: STD-65566

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-03-14

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 1568-2

Ersätts av: SS-EN 1568-2:2018