Standard Svensk standard · SS-EN 1568-2

Brand och räddning - Släckmedel - Skumvätskor - Del 2: Krav och provningsmetoder för lättskumvätskor för ytpåföring på ej vattenlösliga vätskor

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1568-2:2008

Omfattning
This European Standard specifies requirements for chemical and physical properties,and minimum performance requirements of high expansion foams suitable for surface application to water-immiscible liquids.Requirements are also given for marking. NOTE:Some concentrates complying with this Part of EN 1568 can also comply with other parts and therefore can also be suitable for application as low and/or medium expansion foams.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 2: Specification for high expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids

Artikelnummer: STD-29163

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-11-17

Antal sidor: 31

Ersätts av: SS-EN 1568-2:2008