Standard Svensk standard · SS-EN 12845:2015

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, installation och underhåll

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12845:2015+A1:2020 , SS-EN 12845:2015+A1:2020 Korrigeras av: SS-EN 12845:2015/AC:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12845:2015

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, installation och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 426 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 426 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 881,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Standarden, med beteckningen SS-EN 12845:2015, specificerar krav och ger rekommendationer avseende konstruktion, installation och underhåll av fast installerade vattensprinklersystem i byggnader och industrianläggningar. Den behandlar hanteringen av moment i olika skeden, bland annat:

  • kontraktsförberedelser
  • riskklassificering av verksamheter
  • vattenförsörjning
  • komponenters placering och dimensionering
  • larm och larmanordningar.

Standarden innehåller även särskilda krav som rör personsäkerhetsfrågor samt behandlar byggnadstekniska aspekter som behöver beaktas för att nå en tillfredsställande funktion.

Kraven och rekommendationerna är även tillämpliga på tilläggsarbeten, utökningar, reparationer och andra förändringar i ett befintligt vattensprinklersystem. De är dock inte tillämpliga på vattenspraysystem eller grupputlösningssystem.

Standarden omfattar enbart de sprinklertyper som specificeras i bilaga L i
SS-EN 12259-1.

Fördelar med att använda standarden

Standarden är omfattande och täcker de områden som är nödvändiga att ha kontroll över för att ett fast installerat vattensprinklersystem ska fungera optimalt. I standarden poängteras särskilt vikten av ett gott underhåll av vattensprinklersystemet. Att förbise denna aspekt kan både äventyra personsäkerheten och medföra risk för betydande ekonomiska skador.

Omfattning
This European Standard specifies requirements and gives recommendations for the design, installation and maintenance of fixed fire sprinkler systems in buildings and industrial plants, and particular requirements for sprinkler systems that are integral to measures for the protection of life.
This European Standard covers only the types of sprinkler specified in EN 12259 1 (see Annex L).
The requirements and recommendations of this European Standard are also applicable to any addition, extension, repair or other modification to a sprinkler system. They are not applicable to water spray or deluge systems.
It covers the classification of hazards, provision of water supplies, components to be used, installation and testing of the system, maintenance, and the extension of existing systems, and identifies construction details of buildings which are the minimum necessary for satisfactory performance of sprinkler systems complying with this European Standard.
This European Standard does not cover water supplies to systems other than sprinklers. Its requirements can be used as guidance for other fixed firefighting extinguishing systems, provided that any specific requirements for other firefighting extinguishing supplies are taken into account.
This European Standard is intended for use by those concerned with purchasing, designing, installing, testing, inspecting, approving, operating and maintaining automatic sprinkler systems, in order that such equipment will function as intended throughout its life.
This European Standard is intended only for fixed fire sprinkler systems in buildings and other premises on land. Although the general principles might well apply to other uses (e.g. maritime use). For these other uses additional considerations should be taken into account.
The requirements are not valid for automatic sprinkler systems on ships, in aircraft, on vehicles and mobile fire appliances or for below ground systems in the mining industry.
Sprinkler system design ...

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12845:2015

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, installation och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 426 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 426 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 881,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance

Artikelnummer: STD-8018966

Utgåva: 3

Fastställd: 2015-06-14

Antal sidor: 212

Finns även på: SS-EN 12845:2015

Ersätter: SS-EN 12845:2004+A2:2009 , SS-EN 12845:2004+A2:2009

Ersätts av: SS-EN 12845:2015+A1:2020 , SS-EN 12845:2015+A1:2020