Standard Svensk standard · SS-EN 12845:2004+A2:2009

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, installation och underhåll

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12845:2015 , SS-EN 12845:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12845:2004+A2:2009

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, installation och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 147 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger krav och ger rekommendationer avseende konstruktion, installation och underhåll av fast installerad vattensprinklersystem i byggnader och industrianläggningar samt särskilda krav för sprinkler-system som utgör del av personsäkerhetsfrågor. Denna standard omfattar enbart de sprinklertyper som specificeras i SS-EN 12259-1 (se bilaga L). Kraven och rekommendationerna i denna standard är även tillämpliga på alla tilläggsarbeten, utökningar, reparationer eller andra förändringar i ett sprinklersystem. De är inte tillämpliga på vattenspraysystem eller grupputlösningssystem. Standarden täcker riskklassificering, utförandet av vattenkällor, komponenter, installation och provning av anläggningen, underhåll samt utökning av befintliga system. Den tar upp byggnadstekniska aspekter i en byggnad som behöver beaktas för att en tillfredsställande funktion ska erhållas på sprinklersystem utförda i enlighet med standarden. Denna standard gäller inte för vattenförsörjning till andra system än vattensprinkler. Kraven kan användas som riktlinjer även för andra fast installerade brandskyddssystem än vattensprinkler, men i dessa fall måste alla eventuella särskilda krav för andra brandskyddssystems vattenkällor också vägas in. Kraven är inte giltiga för automatiska vattensprinklersystem på fartyg, i flygplan, i fordon eller mobila brandskyddsutrustningar eller för system under mark inom gruvindustrin.Avvikelser i konstruktionen av sprinklersystem kan tillåtas när sådana avvikelser har visat sig medföra en skyddsnivå som minst är i nivå med denna Europastandard, till exempel genom fullskaliga brandtester där så erfordras, och där de dimensionerande kraven är fullständigt dokumenterade

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12845:2004+A2:2009

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, installation och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 147 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance

Artikelnummer: STD-75580

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-04-14

Antal sidor: 164

Finns även på: SS-EN 12845:2004+A2:2009

Ersätter: SS-EN 12845:2004 , SS-EN 12845:2004

Ersätts av: SS-EN 12845:2015 , SS-EN 12845:2015