Standard Svensk standard · SS-EN 14790:2005

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av vattenånga i kanaler

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14790:2017 , SS-EN 14790:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14790:2005

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av vattenånga i kanaler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver kondensations/adsorptionstekniken, inklusive provtagningssystemet, för att bestämma vattenånghalten i rökgaser som släpps ut i atmosfären från kanaler och skorstenar.
Denna teknik används normalt i hela Europa för övervakning av vattenånghalten. För att kunna användas som SRM ska användaren visa att metodens prestanda är bättre än de prestandakrav som fastställs i denna Europastandard och att den totala osäkerheten hos metoden är mindre än ± 20,0 % av mätvärdet. Denna Europastandard utgör standardreferensmetod (SRM) och används för periodisk övervakning och för kalibre-ring eller kontroll av automatiska mätsystem (AMS) som av lagstiftnings- eller andra skäl är fast installerade i en skorsten.
En alternativ metod till denna SRM kan användas förutsatt att användaren kan visa sådan likvärdighet med den Tekniska Specifikationen CEN/TS 14793 att det tillfredsställer det nationella ackrediteringsorganet eller gällande lag.
Bestämning av vattenånga är huvudsakligen nödvändig för
— att enligt lagstiftningen uttrycka koncentrationen vid standardtillstånd (på torr gas)
— att kunna justera in flödet vid isokinetisk provtagning då en torr gasmätare används.
I båda tillämpningarna är den storhet som ska mätas mängden vatten som finns i gasfas (ånga), vilket inte innefattar vattendroppar.
Denna Europastandard är tillämplig i området från 4 % till 40 % relativ fuktighet och för vattenånghalter från 29 mg/m3 till 250 mg/m3 våt gas, även om för en given temperatur den övre gränsen för metoden beror på det maximala vattenångtrycket i luften eller i gasen.
Denna Europastandard har utvärderats under fältprovningar vid anläggningar för avfallsförbränning, för sam-förbränning och vid stora förbränningsanläggningar. Den har validerats för provtagningstider på 30 min i haltintervallet 7 volymsprocent till 26 volymsprocent.
I denna Europastandard uttrycks alla koncentrationer vid standardtillstånd (273 K och 101,3 kPa).

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14790:2005

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av vattenånga i kanaler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of the water vapour in ducts

Artikelnummer: STD-63937

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-18

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN 14790:2005

Ersätts av: SS-EN 14790:2017 , SS-EN 14790:2017