Standard Svensk standard · SS-EN 14790:2017

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av vattenånga i kanaler - Referensmetod

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14790:2017

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av vattenånga i kanaler - Referensmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver standardreferensmetoden (SRM), baserad på ett provtagningssystem med kondensations-/adsorptionsteknik, för bestämning av koncentrationen av vattenånga i rökgaser som släpps ut till atmosfären från kanaler och skorstenar. Denna Europastandard specificerar de prestandaegenskaper som ska bestämmas och de prestandakrav som ska uppfyllas av mätsystem baserade på mätmetoden. Den gäller för periodisk övervakning och för kalibrering eller kontroll av automatiska mätsystem (AMS) som av lagstiftningsskäl eller andra skäl är fast installerade i en skorsten. Denna Europastandard specificerar kriterier för att påvisa likvärdighet mellan en alternativ metod och SRM genom tillämpning av EN 14793:2017. Denna Europastandard gäller för innehåll av vattenånga mellan 4 % och 40 % som volymkoncentrationer och för masskoncentration för vattenånga mellan 29 g/m3 och 250 g/m3 i våt gas, med tilläggsvillkoret att för en given temperatur beror den övre gränsen för metoden på det maximala vattenångtrycket i luften eller i gasen. I denna Europastandard uttrycks alla koncentrationer vid standardtillstånd (273 K och 101,3 kPa). ANM. 1 För mättade förhållanden är kondensations-/adsorptionsmetoden inte tillämplig. Viss vägledning ges i denna Europastandard rörande hantering av rökgaser när droppar finns närvarande. Denna Europastandard har validerats under fälttester vid anläggningar för avfallsförbränning, för samförbränning och vid stora förbränningsanläggningar. Den har validerats med provtagningsperioder på 30 min för volymkoncentrationer mellan 7 % och 26 %. ANM. 2 Egenskaperna för anläggningar, förutsättningarna vid fälttester och värdena på repeterbarhet och reproducerbarhet i fält ges i bilaga A.

Ämnesområden

Luftkvalitet (13.040) Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14790:2017

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av vattenånga i kanaler - Referensmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of the water vapour in ducts - Standard reference method

Artikelnummer: STD-8024624

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-01-23

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 14790:2005 , SS-EN 14790:2005