Standard Swedish standard · SS-EN 14790:2017

Stationary source emissions - Determination of the water vapour in ducts - Standard reference method

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 14790:2017

Stationary source emissions - Determination of the water vapour in ducts - Standard reference method
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard beskriver standardreferensmetoden (SRM), baserad på ett provtagningssystem med kondensations-/adsorptionsteknik, för bestämning av koncentrationen av vattenånga i rökgaser som släpps ut till atmosfären från kanaler och skorstenar. Denna Europastandard specificerar de prestandaegenskaper som ska bestämmas och de prestandakrav som ska uppfyllas av mätsystem baserade på mätmetoden. Den gäller för periodisk övervakning och för kalibrering eller kontroll av automatiska mätsystem (AMS) som av lagstiftningsskäl eller andra skäl är fast installerade i en skorsten. Denna Europastandard specificerar kriterier för att påvisa likvärdighet mellan en alternativ metod och SRM genom tillämpning av EN 14793:2017. Denna Europastandard gäller för innehåll av vattenånga mellan 4 % och 40 % som volymkoncentrationer och för masskoncentration för vattenånga mellan 29 g/m3 och 250 g/m3 i våt gas, med tilläggsvillkoret att för en given temperatur beror den övre gränsen för metoden på det maximala vattenångtrycket i luften eller i gasen. I denna Europastandard uttrycks alla koncentrationer vid standardtillstånd (273 K och 101,3 kPa). ANM. 1 För mättade förhållanden är kondensations-/adsorptionsmetoden inte tillämplig. Viss vägledning ges i denna Europastandard rörande hantering av rökgaser när droppar finns närvarande. Denna Europastandard har validerats under fälttester vid anläggningar för avfallsförbränning, för samförbränning och vid stora förbränningsanläggningar. Den har validerats med provtagningsperioder på 30 min för volymkoncentrationer mellan 7 % och 26 %. ANM. 2 Egenskaperna för anläggningar, förutsättningarna vid fälttester och värdena på repeterbarhet och reproducerbarhet i fält ges i bilaga A.

Subjects

Air quality (13.040) Stationary source emissions (13.040.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 14790:2017

Stationary source emissions - Determination of the water vapour in ducts - Standard reference method
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-8024624

Edition: 2

Approved: 1/23/2017

No of pages: 48

Replaces: SS-EN 14790:2005 , SS-EN 14790:2005