Standard Svensk standard · SS-EN 13284-1:2018

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av låga masskoncentrationer av stoft - Del 1: Manuell gravimetrisk metod

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13284-1:2018

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av låga masskoncentrationer av stoft - Del 1: Manuell gravimetrisk metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna Europastandard beskrivs standardreferensmetoden (SRM) för mätning av låga stofthalter, under
50 mg/m3, i gasströmmar i kanaler vid standardtillstånd.
Denna Europastandard har primärt utvecklats och validerats för gasströmmar som släpps ut från
avfallsförbränningsanläggningar. Mer generellt kan den tillämpas på gaser som släpps ut från andra
stationära källor och vid högre halter.
Om gaserna innehåller instabila, reaktiva eller halvflyktiga ämnen så beror mätresultaten på
förhållandena vid provtagning och filterhantering.
Metoden har validerats under fälttester med särskild tonvikt på stofthalter på cirka 5 mg/m3. Resultaten
från fälttesterna presenteras i bilaga A.

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13284-1:2018

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av låga masskoncentrationer av stoft - Del 1: Manuell gravimetrisk metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method

Artikelnummer: STD-80006921

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-20

Antal sidor: 72

Finns även på: SS-EN 13284-1:2018

Ersätter: SS-EN 13284-1 , SS-EN 13284-1