Standard Swedish standard · SS-EN 13284-1:2018

Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method

Status: Valid

Scope
I denna Europastandard beskrivs standardreferensmetoden (SRM) för mätning av låga stofthalter, under 50 mg/m3, i gasströmmar i kanaler vid standardtillstånd. Denna Europastandard har primärt utvecklats och validerats för gasströmmar som släpps ut från avfallsförbränningsanläggningar. Mer generellt kan den tillämpas på gaser som släpps ut från andra stationära källor och vid högre halter. Om gaserna innehåller instabila, reaktiva eller halvflyktiga ämnen så beror mätresultaten på förhållandena vid provtagning och filterhantering. Metoden har validerats under fälttester med särskild tonvikt på stofthalter på cirka 5 mg/m3. Resultaten från fälttesterna presenteras i bilaga A.

Subjects

Stationary source emissions (13.040.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

International title:

Article no: STD-80006921

Edition: 1

Approved: 11/20/2017

No of pages: 72

Also available in: SS-EN 13284-1:2018

Replaces: SS-EN 13284-1 , SS-EN 13284-1