Standard Swedish standard · SS-EN 13284-1:2018

Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13284-1:2018

Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I denna Europastandard beskrivs standardreferensmetoden (SRM) för mätning av låga stofthalter, under
50 mg/m3, i gasströmmar i kanaler vid standardtillstånd.
Denna Europastandard har primärt utvecklats och validerats för gasströmmar som släpps ut från
avfallsförbränningsanläggningar. Mer generellt kan den tillämpas på gaser som släpps ut från andra
stationära källor och vid högre halter.
Om gaserna innehåller instabila, reaktiva eller halvflyktiga ämnen så beror mätresultaten på
förhållandena vid provtagning och filterhantering.
Metoden har validerats under fälttester med särskild tonvikt på stofthalter på cirka 5 mg/m3. Resultaten
från fälttesterna presenteras i bilaga A.

Subjects

Stationary source emissions (13.040.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13284-1:2018

Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80006921

Edition: 1

Approved: 11/20/2017

No of pages: 72

Also available in: SS-EN 13284-1:2018

Replaces: SS-EN 13284-1 , SS-EN 13284-1