Standard Swedish standard · SS-EN 13284-1

Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 13284-1:2018 , SS-EN 13284-1:2018
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13284-1

Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 395 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna europastandard beskriver en referensmetod för mätning av låga stofthalter, mindre än 50 mg/m3, i gasströmmar i kanaler. Metoden har validerats med särskild tonvikt på halter runt 5 mg/m3 vid en provtagningstid på ca en halv timma. Denna europastandard har primärt utvecklats och validerats för gasströmmar som släpps ut från avfallsförbränningsanläggningar. Mer generellt kan den tillämpas på gaser som släpps ut från stationära källor och med högre halter. Om gaserna innehåller instabila, reaktiva eller halvflyktiga ämnen, beror mätresultaten på provtagningen och filtreringsförhållandena.

Subjects

Stationary source emissions (13.040.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13284-1

Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 395 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-32496

Edition: 1

Approved: 12/14/2001

No of pages: 46

Replaces: SS 28426

Replaced by: SS-EN 13284-1:2018 , SS-EN 13284-1:2018