Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12404:2021

Markundersökningar - Vägledning för val och tillämpning av screeningmetoder (ISO 12404:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12404:2021

Markundersökningar - Vägledning för val och tillämpning av screeningmetoder (ISO 12404:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides guidance on the selection and application of screening methods for assessing soil quality and waste characterization, including distribution of target parameters in soil and soil‑like material. The aim of this document is to set up criteria as to when the different kind of screening methods can be applied for the analysis of a certain parameter in soil, including soil‑like material, and waste, and which steps are required to prove their suitability.
This document does not recommend any particular screening method but confirms the principles of their selection and application.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12404:2021

Markundersökningar - Vägledning för val och tillämpning av screeningmetoder (ISO 12404:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil and waste - Guidance on the selection and application of screening methods (ISO 12404:2021)

Artikelnummer: STD-80030171

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-07-05

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 16123:2013 , SS-EN ISO 12404:2015