Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12404:2015

Markundersökningar - Vägledning för val och tillämpning av mätmetoder för screening av halter i mark (ISO 12404:2011)

Status: Gällande

Köp denna standard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 680 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 680 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 088 SEK
Normalpris: 1 360 SEK
Du sparar: 272 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard provides guidance on the selection and application of screening methods for assessing soil quality. Guidance is given to choose an appropriate screening method for a specific parameter and defines the conditions under which they can be used. This International Standard does not recommend any particular screening method, but confirms the principles of their selection and application.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Guidance on the selection and application of screening methods (ISO 12404:2011)

Artikelnummer: STD-8016849

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-10-21

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 12404:2012