Standard Svensk standard · SS-EN 16169:2012

Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av kväve med Kjeldahlmetoden

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16169:2012

Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av kväve med Kjeldahlmetoden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the determination of Kjeldahl nitrogen according to the Kjeldahl procedure in sludge, treated biowaste and soil.
Nitrate and nitrite are not included.
Compounds with nitrogen bound in N-N, N-O linkages and some heterocycles (pyridines) are only partially determined.
The limit of detection (LOD) is usually 0,03 % nitrogen, and the limit of quantification (LOQ) is 0,1 % nitrogen (using 0,25 mol/l sulfuric acid for titration).

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01) Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16169:2012

Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av kväve med Kjeldahlmetoden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Sludge, treated biowaste and soil - Determination of Kjeldahl nitrogen

Artikelnummer: STD-87233

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-25

Antal sidor: 24