Standard Svensk standard · SS-EN 16424:2015

Karaktärisering av avfall - Screeningmetoder för sammansättning av grundämnen från bärbara röntgenfluorescensinstrument

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is dedicated to field portable X-ray fluorescence (XRF) equipment (hand-held or portable bench top) and specifies a screening method for the determination of the elemental composition of waste materials for on-site verification. Portable XRF spectrometers are used for a rapid and exploratory analysis of paste-like or solid materials. The absence or presence of specific elements is displayed qualitatively with an indication of the concentration level.

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of waste - Screening methods for the element composition by portable X-ray fluorescence instruments

Artikelnummer: STD-105053

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-01-08

Antal sidor: 44