Standard Svensk standard · SS-EN 13965-2:2010

Karaktärisering av avfall - Terminologi - Del 2: Hanteringsrelaterade termer och definitioner

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av Europastandarden EN 13 965-2, Beskrivning av avfall – Terminologi – Del 2: Hanteringsrelaterade termer och definitioner är en sammanställning av utvalda och aktuella termer och definitioner att användas av exempelvis producenter, avfallsindustri och lagstiftare inom avfallshantering. Den är harmoniserad med det aktuella språk som används såväl inom avfallshantering som i lagstiftning. Den inkluderar, genom referens (se Bilaga C), nationella termer och definitioner för de fall önskemål framförts. Standarden innehåller inte termer som är att hänföra till speciella verksamheter.

Arbetet i TC 292 omfattar inte radioaktivt avfall. Sålunda ingår inte sådana begrepp i denna standard.

Definitioner i andra standarder med avvikande tillämpningsområde i förhållande till denna Europastandard kan avvika från definitionerna i denna standard.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Allmänt Avfall (13.030.01)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska Tyska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of waste - Terminology - Part 2: Management related terms and definitions

Artikelnummer: STD-75882

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-11-01

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN 13965-2:2006