Standard Swedish standard · SS-EN 13965-2:2010

Characterization of waste - Terminology - Part 2: Management related terms and definitions

Status: Valid

Scope
Denna del av Europastandarden EN 13 965-2, Beskrivning av avfall – Terminologi – Del 2: Hanteringsrelaterade termer och definitioner är en sammanställning av utvalda och aktuella termer och definitioner att användas av exempelvis producenter, avfallsindustri och lagstiftare inom avfallshantering. Den är harmoniserad med det aktuella språk som används såväl inom avfallshantering som i lagstiftning. Den inkluderar, genom referens (se Bilaga C), nationella termer och definitioner för de fall önskemål framförts. Standarden innehåller inte termer som är att hänföra till speciella verksamheter.

Arbetet i TC 292 omfattar inte radioaktivt avfall. Sålunda ingår inte sådana begrepp i denna standard.

Definitioner i andra standarder med avvikande tillämpningsområde i förhållande till denna Europastandard kan avvika från definitionerna i denna standard.

Subjects

Environment, health protection, safety General


Product information

Language: English Swedish German

Written by: SIS - Miljö och energi

International title: Characterization of waste - Terminology - Part 2: Management related terms and definitions

Article no: STD-75882

Edition: 2

Approved: 11/1/2010

No of pages: 52

Replaces: SS-EN 13965-2:2006