Standard Svensk standard · SS-EN 16123:2013

Karaktärisering av avfall - Vägledning för val och tillämpning av screeningmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard gives guidance on the selection and application of screening methods for waste characterisation. The aim of this document is to set up criteria as to when the different kinds of screening methods may be applied for the analysis of a certain parameter in waste and which steps are required to prove their suitability. This document does not recommend any particular screening method, but confirms the principles of its selection and application.

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of waste - Guidance on selection and application of screening methods

Artikelnummer: STD-89009

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-02-17

Antal sidor: 32