Standard Svensk standard · SS-ISO 16586/Cor 1:2009

Markundersökningar - Bestämning av den vattenhållande förmågan - Laboratoriemetoder (ISO 16586:2003/Cor 1:2009, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16586/Cor 1:2009

Markundersökningar - Bestämning av den vattenhållande förmågan - Laboratoriemetoder (ISO 16586:2003/Cor 1:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Hydrologiska egenskaper hos jord (13.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16586/Cor 1:2009

Markundersökningar - Bestämning av den vattenhållande förmågan - Laboratoriemetoder (ISO 16586:2003/Cor 1:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of soil water content as a volume fraction on the basis of known dry bulk density - Gravimetric method (ISO 16586:2003/Cor 1:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-69987

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-06-04

Antal sidor: 4

Korrigerar: SS-ISO 16586