Standard Svensk standard · SS-ISO 16586

Markundersökningar - Bestämning av markvatteninnehåll som volymfraktion utgående från volymvikt - Gravimetrisk metod

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-ISO 16586/Cor 1:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16586

Markundersökningar - Bestämning av markvatteninnehåll som volymfraktion utgående från volymvikt - Gravimetrisk metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the gravimetric determination of soil water content as a volume fraction on the basis of the ratio of measured water content mass to known dry bulk density.
This International Standard is applicable to all types of non-swelling or non-shrinking soils. It is used as a reference method (e.g. the calibration of indirect methods for determination of water content).

Ämnesområden

Hydrologiska egenskaper hos jord (13.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16586

Markundersökningar - Bestämning av markvatteninnehåll som volymfraktion utgående från volymvikt - Gravimetrisk metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of soil water content as a volume fraction on the basis of known dry bulk density - Gravimetric method

Artikelnummer: STD-34868

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-11-21

Antal sidor: 10